Werkafspraken i-image

Voor al het drukwerk gelden de volgende werkafspraken:

AANLEVEREN, RECHTEN FOTO’S, VORMGEVING & OPMAAK

 1. De klant mailt i-image alle informatie die op het drukwerk moet komen zoals: foto’s, tekst, logo, adresinfo, openingstijden, etc. etc
 2. De klant geeft met het verstrekken van de foto’s aan i-image, impliciet aan dat de klant toestemming heeft om deze foto’s te gebruiken voor publicatie: dit is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de klant. Klant gaat ermee akkoord dat alle mogelijke claims over auteursrechtelijk beschermde beelden, rechtstreeks worden doorgespeeld aan de klant. i-image kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien achteraf blijkt dat een deelnemer geen toestemming had om de foto’s te gebruiken. Dit is voor i-image namelijk niet te controleren.
 3. Indien de klant zelf geen beelden heeft, kan i-image stockbeelden voor de klant aanschaffen.

CONTROLE, GOEDKEURING en AANSPRAKELIJKHEID

 1. i-image ontwerp/maakt het drukwerk en mailt de opmaak ter controle en goedkeuring naar de klant.
 2. De klant geeft correctie(s) of goedkeuring door aan i-image.
 3. Indien de klant nog dingen wilt wijzigen voert i-image voert al deze wijzigingen door. De eerste correctieronde is gratis. Wijzigingen nadien kosten € 25,- per correctieronde.
 4. De klant krijgt na eventuele correctierond een nieuwe opzet ter goedkeuring.
 5. Zodra de klant per mail  goedkeuring heeft gegeven, wordt het drukwerk zo besteld (N.B.: Vanaf 1 januari 2016 wordt drukwerk in druk genomen zodra de factuur is voldaan).
 6. De klant kan i-image, achteraf niet aansprakelijk stellen voor taal-/typ-/druk-fouten als die ‘fouten’ stonden in het opmaak die de klant heeft goedgekeurd.

BETALING & VERZENDING

  1. Per 1 januari 2016 dient de factuur te worden voldaan voor het drukwerk in druk wordt genomen.
  2. Het drukwerk wordt vervolgens rechtstreeks naar de klant verzonden.

 

(oude regeling nog geldig voor facturen uit 2015):

– De factuur dient binnen 2 weken na factuurdatum te worden voldaan.
– Indien de factuur niet conform wordt voldaan, ontvangt de deelnemer een herinnering per telefoon en/of mail.
– Indien factuur dan nog niet wordt voldaan, schakelt i-image een incasso bureau in.
– Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor de klant.